• catala03z
  • catala02z
  • 03_catala

Participa en la campanya municipal de rendició de comptes

Què és?

El batle de Calvià es va comprometre, a RENDIR COMPTES anuals a la ciutadania sobre el govern i la gestió municipal. Compromís que posteriorment, al juny de 2015 es va plasmar mitjançant la signatura d’un Acord d’investidura amb diferents grups polítics de la Corporació.


Què hem fet?

Accediu a informació pública d’interès sobre la gestió municipal, desenvolupada des del mes de juny de 2015


Quines preguntes has fet?

Durant la celebració dels actes de Rendició de Comptes la ciutadania ha pogut formular preguntes, de manera directa, als responsables públics del govern i de la gestió municipal.