Quines preguntes has fet?

Durant la celebració dels Actes de Rendició de Comptes la ciutadania va traslladar les seves preguntes, inquietuds, comentaris i suggeriments als responsables públics del govern, de manera directa en els actes públics celebrats o fent-les arribar pels mitjans habilitats a aquesta fi.

En aquest document pot accedir a les preguntes formulades i les respostes realitzades.