Què és?

El batle de Calvià es va comprometre, a retre comptes anuals a la ciutadania sobre el govern i la gestió municipal. Compromís que posteriorment, al mes de juny de 2015 es va plasmar mitjançant la signatura d’un Acord d’investidura amb diferents grups polítics de la Corporació.

La RENDICIÓ DE COMPTES s’entén com un procés i responsabilitat, permanent i contínua, que permet explicar i informar sobre els avanços i reptes en la planificació, execució, seguiment i avaluació de les actuacions públiques. Permet, també i mitjançant el diàleg entre govern i ciutadania, millorar la gestió pública.

És un dret de la ciutadania i, per tant, se situa en el nivell d’obligació per als representants municipals, tot i que no està regulat per cap norma i depèn de la voluntat de cada Corporació.

Durant el mes de novembre de 2016 es van celebrar, per primera vegada a Calvià, diferents actes de rendició de comptes en els quals l’equip de govern al complet va estar a disposició de la ciutadania per informar, explicar i atendre’n les consultes. Van ser actes en els quals la ciutadania va poder participar, bé sol·licitant informació, bé aportant suggeriments o fent observacions, sobre qualsevol tema de gestió municipal que li interessava, general o relacionat amb la seva zona de residència.

La revisió i anàlisi del desenvolupament d’aquests actes permetrà millorar properes convocatòries.